Výstavba optických sítí

Zajišťujeme komplexní realizaci výstavby optických sítí včetně projekčních prací, která obsahuje přípravu telekomunikační studie včetně projektové dokumentace, projednání s vlastníky dotčených pozemků, vyřízení věcných břemen až po samotnou realizaci výstavby optické sítě, jejíž součástí je provedení výkopových prací, pokládka HDPE trubek, instalace optických kabelů včetně montáže, měření, instalace přenosových systémů a zpracování závěrečných měřicích protokolů, geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení.

Nejmodernější technologie optického připojení je charakteristická svou vysokou spolehlivostí, rychlostí a bezpečností, jejíž prostřednictvím jsou dostupné veškeré možné služby jako přístup k Internetu, telefonování a příjem digitální DVBT nebo IPTV televize.