Stavební činnost

Naše firma má široké spektrum činností a služeb, které vám můžeme poskytnout.

  • Výstavba optických sítí.
  • Výkopové práce pro základy budov a infrastruktury.
  • Příprava pro základové desky.
  • Vytváření terénních prvků, jako jsou chodníky a terasy.
  • Terénní úpravy.
  • Úpravy stávajících budov, včetně rozšíření a přestaveb.
  • Instalace nových oken, dveří, střechy nebo fasády.
  • Renovace a modernizace stávajících budov.
  • Stavební práce pro novostavby rodinných domů.